CONVOCATORIA   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (15 de Diciembre de 2020)

    ACTA                           ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (8 de Noviembre de 2019)

    ACTA                           JUNTA DIRECTIVA (4 de Noviembre de 2020)

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (8 DE NOVIEMBRE DE 2019)

3